ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।¢ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।¢ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।¢ਸੰਨ 1933 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਅਟੋ ਵਾਰਬਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਭਿੰਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਹਨ।¢ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਸਵੱਛ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਮ:- ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਹਨ:
ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। 22% ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ 75% ਭਾਗ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ, 75% ਮਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:-ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਗਲਾਸ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ:- ਦੋ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਆਦ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ:- ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1-2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ।
12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ:- ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 1- 2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ:-ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 1-2 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ:- ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਸੁਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਆਵੇਗੀ।
ਰਾਤ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ:-ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੋਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਮੂਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਡਾਇਰੀਆ ਹੈ।¢ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.9 ਅਰਬ ਡਾਇਰੀਆ ਕੇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਵੱਛ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ¢
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

-ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਨ

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace