ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ

ਨਿੰਬੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਨਿੰਬੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ। 

ਪੇਟ ਦੀ ਖਰਾਬੀ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਚ ਮਿਲਾਏ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਭੋਜਨ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਜਨ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੋ।

ਛਾਤੀ ‘ਚ ਤਕਲੀਫ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ‘ਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਸਿਡਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਡੀ- ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ 
ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੀ- ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਇਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ‘ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

PunjabKesari


ਕਿਡਨੀ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਨਾ ਪੀਣ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ
ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗਾਊਟ ਯਾਨੀ ਗੱਠ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ।

ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 
ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਸਿਡ ਦੁੱਧ ਐਨਮਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੰਦਾਂ ‘ਚ ਸੈਂਸਬਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪਿੱਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਤ ਦੀ ਸਮੱੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪਿੱਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Comments

comments

Share This Post

RedditYahooBloggerMyspace