ਪੇਅਟੀਐੱਮ ਵਾਲੇਟ ’ਚ ਕਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਪੇਅਟੀਐੱਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਈ-ਵਾਲੇਟ ’ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ’ਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ

Read more