Home » Archives by category » ਸਿਹਤ (Page 22)

ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾਉ ਸਿਹਤ

ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾਉ ਸਿਹਤ

ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਪਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ 7 ਧਾਤੂਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਖੱਟੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਚਾਹ, ਕਾ

ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਐਲਰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਡਾ. ਵੋਨਪਿਕਕਿਉਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਲਰਜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੋਨਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪੱਦਰ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖੁੰਭਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਫਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਸ਼ਬੂ, ਸਵਾਰਥ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਂ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਪਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀ ਲਈ ਇ

ਗੱਠੀਆ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਗੱਠੀਆ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ

‘‘ਰਿਊਮੇਟਿਜ਼ਮ’’ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੰਤੂਆਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਨੂੰ ‘‘ਰਿਊਮੇਟਾਲੋਜੀ’’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ‘‘ਰਿਊਮੇਟਾਲੋਜਿਸਟ’’|

ਮੌਸਮ ਤੇ ‘‘ਰਿਊਮੇਟਿਜ਼ਮ’’- ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ| 1995 ਵਿਚ ਖੋਜਕਾਰ ਏ.ਨਾ

ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ?

ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ?

ਏਡਜ਼ ਇਕ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਇਕ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਧੱਬੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਇਹ ਇਕ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਰਥਾਤ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ (ਇਕੁਆਇਰਡ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਡਜ਼ ਕੋਈ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਕ

ਦਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ

ਦਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ

ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਦਹੀਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਖਮੀਰ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਹੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਸੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ੋਟੋ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਛੁਣਛੁਣੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ 2500 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 216 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਕਿਸਮਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਸਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੋਬਰਾ, ਫ਼ਨੀਅਰ ਜਾਂ ਨਾਗ਼।

ਪਪੀਤੇ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਸੰਭਵ

ਪਪੀਤੇ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਸੰਭਵ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਰਾਮ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਖਤ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ 2

ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਗਿਲ੍ਹਟੀਆਂ

ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਗਿਲ੍ਹਟੀਆਂ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ’ਚੋਂ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਂਸਰ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2008 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ 458503 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਅੰਗ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ

ਗਠੀਆ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ

ਗਠੀਆ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ

ਗਠੀਆ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਠੀਏ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਠੀਆ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੁਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਜਿਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਯੋਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੀਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ