ਸਾਕਾ ਸਰਹਿੰਦ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼- ਜੋ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਗਏ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

Read more