ਲਿਪਸਟਿਕ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਪ ਪੈਨਸਿਲ ਸਣੇ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦਾ ਸ਼ੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਕਦੇ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਫੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਟੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਬੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕਰਬ ਕਰੋ।

ਲਿਪਸਟਿਕ ਬੁਰਸ਼
ਬੁੱਲ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਬੁਰਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਇਕ ਕੋਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦਬਾ ਕੇ ਫਾਲਤੂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਉਤਾਰ ਦਿਓ।

ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਦਾਣੇ
ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲਗਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਬ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਪਸਟਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪ ਬਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੁਕ ਮਿਲੇਗੀ।

ਲਿਪ ਪੈਨਸਿਲ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਪ ਪੈਨਸਿਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗੀ।

ਲਿਪ ਸਟੇਨ ਦੀ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ
ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਕ ਖ਼ਰਾਬ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪ ਸਟੇਨ ਦਾ ਯੋਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਲਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *