ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੱਛਣ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਹੀਂ’ ਸਣੇ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੱਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ‘ਆਇਓਡੀਨ’। ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਇਓਡੀਨ ਥਾਇਰਾਈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਓਡੀਨ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਲੂਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਆਹਾਰ, ਜੋ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ….

ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਲੱਛਣ

. ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਥਕਾਨ
. ਭਾਰ ਵੱਧਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
. ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ
. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ
. ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੰਢ ਬਣਨਾ
. ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
. ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ

ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਓ ਇਹ ਆਹਾਰ

ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਲੂ
ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਖਾਓ। ਆਲੂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40% ਆਇਓਡੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਦੁੱਧ
1 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਵਿਚ 56 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਆਇਓਡੀਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਨੱਕਾ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਮੁਨੱਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ 34 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਆਇਓਡੀਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5-6 ਮੁਨੱਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਆਇਓਡੀਨ, ਫਾਈਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਨੱਕੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ।

ਦਹੀਂ
ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ 80 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਆਇਓਡੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।

ਬ੍ਰਾਊਨ ਰਾਈਸ
ਬ੍ਰਾਊਨ ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਫਾਈਬਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਐਲ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਸੀ ਫੂਡ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਓਡੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆਹਾਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਲਸਣ
ਲਸਣ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਈਟੋਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਅਨਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਮਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *