ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਫਿਣਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਣਸੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਫਿਣਸੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਣਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਜਾ ਸੋਜ ਆਉਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਣਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਣਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੈਲ
ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਫਿਣਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਣਸੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰੂੰ ਨਾਲ ਫਿਣਸੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਓ। 15 ਤੋਂ 20  ਮਿੰਟ ਤਕ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ। ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਣਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਲਦੀ
ਹਲਦੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਫਿਣਸੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਣਸੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਓ। ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਵਿਚ 3-4 ਵਾਰ ਕਰੋ। ਹਲਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਣਸੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ।  

ਸ਼ਹਿਦ
ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਫਿਣਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਫਿਣਸੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਣਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚੰਦਨ
ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਫਿਣਸੀਆਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਘਿਸ ਕੇ ਫਿਣਸੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਫਿਣਸੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੰਦਨ ’ਚ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਣਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਿੰਮ
ਨਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆ ਫਿਣਸੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਣਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਣਸੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਲਾਓ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿਓ। ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਤੁਸੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਪਣਾਓ।

ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਫਿਣਸੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਣਸੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਓ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਣਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *