ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਪਿਛੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ

ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ! ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਂਆਂ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ,

Read more