ਹੈਤੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਗਵਾ

ਸਾਂ ਜੁਆਨ (ਅਮਰੀਕਾ) : ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 17 ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਹੀਓ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਏਡ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *