ਮੈਗਜ਼ੀਨ

ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ

ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਤਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੱਭ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣਾ ਇਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਤੋਂ 500 ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਠੀਏ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਅਧਰੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ 400 ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 300 ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿਚ ਇਸ ਤਾੜੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਦਰਦ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਅਸਥਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਗੜ ਬਲ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਥੇਲੀ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਸਿੱਧੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੈਦ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਲਲਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਗੋਪਾਲ ਭਵਨ ਰੋਡ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ।  

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰੋ-