“ਹਾਏ ਓਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿਓ”

Leave a Reply

error: Content is protected !!