ਸੂਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ ਘਾਤਕ, ਪਿਆ ਹੈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਨ

Read more

ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖਤਰਾ!

ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਬੀ-ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ

Read more