ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ

ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਕਿਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਿਨ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਾਡੈਕਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਇਸਚੁਰਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਦੁੱਧ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਇਸਚੁਰਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਮਾਇਸਚੁਰਾਈਜ਼ਰ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕਿਨ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿੱਲ-ਮੁਹਾਸੇ ਕਰੇ ਦੂਰ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੁਹਾਸੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਛਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਦਿਵਾਏ ਰਾਹਤ
ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਝੁਰੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਮ ਛਿੰਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਮ ਛਿੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ‘ਤੇ ਏਜਿੰਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਫ਼
ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਡੈੱਡ ਸੈਲਸ, ਬਲੈਕਹੈੱਡਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਿਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਏ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ
ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਕਾਲਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਰੈੱਡਨੈੱਸ, ਟੈਨਿੰਗ, ਛਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦੇਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

PunjabKesari
ਕਿੰਝ ਲਗਾਈਏ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ? 
ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਫਰਿੱਜ਼ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *