ਮਸਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਜੀਰਾ, ਸੌਂਫ ਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਕਰਨ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ

ਰਸੋਈ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਰਾ, ਸੌਂਫ  ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਆਇਰਨ, ਫਾਈਬਰ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਰਾਬ ਗਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ-

ਜੀਰਾ, ਅਜਵਾਇਣ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ :

:- ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਰੇ ਕੰਟਰੋਲ
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ, ਅਜਵਾਇਣ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

:- ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ
ਸਰੀਰ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਰਾ, ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲੋਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀਰਾ, ਫੈਨਿਲ ਅਤੇ ਕੈਰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾਓ।

:- ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੈ ਘੱਟ
ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਫ, ਅਜਵਾਇਣ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜੀਰਾ, ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *