ਅਜਵੈਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਣੇ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਢੰਗ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।


ਅਜਵੈਣ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਚਮਚੇ ਅਜਵੈਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚਾ ਅਜਵੈਣ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਵੈਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ।


ਹਲਦੀ ਦਾ ਦੁੱਧ
ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।


ਕਾੜਾ ਪਿਲਾਓ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਚਮਚੇ ਕਾੜਾ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿਓ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਤੁਲਸੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਲੌਂਗ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਭਾਫ ਦੇਵੋ
ਭਾਫ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਫ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਡੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ਰ (ਭਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ) ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਦੇ ਭਾਰ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਲਿਟਾ ਦੇਵੋ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਭਾਫ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *