ਆਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸਾਉਣ ਦਾ-ਬੂਟਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾ ਮੋਗਾ

ਆਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸਾਉਣ ਦਾ, ਬਈ ਆਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸਾਉਣ ਦਾ,
ਪਿੱਪਲੀ ਪੀਘਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸਾਉਣ ਦਾ
••••••••••••••••••••
ਸਹੁਰਿਉ ਕੁੜੀਆਂ ਪੇਕੇ ਆਈਆਂ
ਮੋਹ ਮਹੁੱਬਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਛਾਈਆਂ
ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇਣ ਵਧਾਈਆਂ
ਰਲਮਿਲ ਤ੍ਰਿਝਣ ਲਾਉਣ ਦਾ
ਆਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸਾਉਣ ਦਾ
••••••••••••••••••
ਪੈਲਾਂ ਪਾਉਦੇ ਮੋਰ ਨੱਚਦੇ,
ਨੰਗ ਧੜੰਗੇ ਬਾਲ ਨੱਠਦੇ,
ਬੁੱਲਾ ਉਤੇ ਬੋਲ ਸੱਚਦੇ
ਚਾਅ ਮੀਹ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ
ਆਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸਾਉਣ ਦਾ
•••••••••••••••
ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੈਦੇ ਗਿੱਧੇ,
ਜੋ ਚਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਿੱਜੇ,
ਚੁੱਲਿਆਂ ਉਤੇ ਖੀਰ ਪਈ ਰਿੱਝੇ
ਨਾਲ ਪੂੜੇ ਪਕਾਉਣ ਦਾ
ਆਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸਾਉਣ ਦਾ
•••••••••••••••••••
ਨਿੱਕੀਆ ਨਿੱਕੀਆ ਪੈਣ ਫੁਹਾਰਾਂ
ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਿੜੀਆਂ ਗੁਲਜਾਰਾਂ
ਡੱਡੂ ਵੀ ਨੇ ਲਾਉਦੇ ਟਾਂਰਾਂ
ਰਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ
ਆਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸਾਉਣ ਦਾ
•••••••••••••••••
ਬੂਟਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ
ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਜੇ ਮੋਸਮ ਸਾਰੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੰਦੇਸ ਪੁਕਾਰੇ
ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਕਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ
ਆਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸਾਉਣ ਦਾ
ਬਈ ਆਇਆ ਮਹੀਨਾ ਸਾਉਣ ਦਾ
•••••••••••••••••••
#ਬੂਟਾ _ਗੁਲਾਮੀ_ ਵਾਲਾ# ਕੋਟ_ ਈਸੇ _ਖਾ_ ਮੋਗਾ
94171 97395

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *